X’tifhem bil-kelma “kwalità” dwar prodotti agrikoli?

X'tifhem bil-kelma “kwalità” dwar prodotti agrikoli?

X'taħsbu?

Bla dubju tistennew prodott bnin, ġenwin u frisk.

U, meta tmorru tixtru, kif tagħrfuh il-prodott ġenwin?

L-ewwel nett tmorru tixtru għand bejjiegħa li tafdaw. Il-fiduċja fil-ħanut u l-bejjiegħ tagħtikhom il kunfidenza li l-prodott huwa ġenwin u tistennew prodott bnin u frisk li ġej mis-sors li jgħidilkom il-bejjiegħ.

Għadaqstant, kontu tafu li l-produtturi ta’ ikel agrikolu ta’ kwalità kważi qatt ma jkollhom kuntatt mal-konsumatur? Kontu tafu li l-produttur jiddependi fuq il-bejjiegħ biex iwassal il-messaġġ li l-prodott hu ġenwin u wieħed ta' kwalità?

Huwa d-dritt tal-konsumatur li jagħżel dak li jrid u, min-naħa l-oħra, huwa d-dmir tal-bejjiegħ li jwassal messaġġ car minn fejn ġej il-prodott li qed ibiegħ.

Fil-każ tal-majjal, bis-saħħa tal-biċċerija statali, faċli tingħata tagħrif korrett għax taħt sistema mmaniġjata mill-Koperattiva tal-Majjal, il-proċess tas-sors tal-majjal hu kollu dokumentat u mill-kwoti li jinxtraw mill-ħwienet, l-evidenza ta’ minn fejn hu ġej il-majjal hi ċara.

Li m'huwiex ċar fil-każ tal-majjal hu l-kontenut tal-‘by-products’, per eżempju z-zalzett tal-Malti: jekk il-mili ta’ dan iz zalzett ikunx majjal jew ċanga, u jekk ikunx ta’ laham li gej minn barra. F’dan il-każ il-fiduċja tikkonċerna lill-bejjiegħ. Imma hemm ukoll xi prodotti oħrajn, bħal per eżempju l-għasel u prodotti sekondarji tan-naħal fejn il-bejjiegħ tal-prodott irid ikollu l-fiduċja ta’ min qed jipprovdilu dawn il-prodotti u, f’dan il-każ, il-bejjiegħ irid joqgħod fuq il-kelma ta’ min qed jipprovdilu l-prodotti.

Ftit ġimgħat ilu smajt bi prodotti b'rabta man-naħal, bħat-trab tan-naħal, il-‘propolis’, u r-‘royal jelly’ għall-bejgħ bħala prodotti lokali. Dan jista’ jkun?

Mill-esperjenza tiegħi stess hawn Malta, meta qattajt xi ftit ġimgħat insegwi l-proċess tal-għasel lokali, deherli li ma nistgħux nipproduċu din il-kwantità kollha biex jitqassmu dawn il-by-products b’mod kummerċjali. Smajt ukoll ħafna bejjiegħa stess li għandhom vażetti tal-għasel fuq l-ixkafef tal-ħwienet tagħhom jgħidulhi li jiġihom dubju jekk dan tal-ixkafef tagħhom hux għasel Malti, Sqalli, jew minn xi pajjiż ieħor.

Għandkom xi esperjenza x'taqsmu maghna?

Iktulbna hawn jew fuq l-email tiegħi, leaahogg@gmail.com