Roderick Galdes dwar żviluppi fil-prodotti Maltin tal-ikel

Roderick Galdes jitkellem dwar zvluppi fil prodotti Maltin

Xi progress sar biex jintużaw il-by-products tal-majjal

Qegħdin naħdmu fuq proġett ġdid ta' tiġdid fil-biċċerija biex din terġa' torganizza ruħha.  Nemmen li għandna prodotti li nistgħu ntejbu.  Fil-każ tal-majjal bqajna wisq tradizzjonali.  Ma kienx hemm investiment fuq il by-products tal-majjal fosthom l-ipproċessar taz-zalzett u prodotti oħrajn bħalma jagħmlu barra minn Malta.  

Bl-istess mod, fil-qasam taċ-ċanga qegħdin  ninvestu ħafna fuq il-linja tal-qatla u kif jiġi pproċessat il-prodott, imma finalment għax nemmnu li għandna ntejbu l istandards.  Il-konsumatur għandu dritt li jkollu prodott li jiġi assigurat mill-istandards meħtieġa tal-UE.  Huwa obbligu tagħna li nassiguraw li l-katina sħiħa tal-ikel tkun għaddejja mill-proċess normali tagħha.  Dan l-investiment se jagħti wkoll lok biex il-kooperattivi tagħna jkunu aktar organizzati biex ikunu kompetittivi fis-suq.  

 “Niftakru li f'dawn l-aħħar għaxar snin, minn mindu dħalna fl-UE, is-settur tal-biedja sofrew bil-kompetizzjoni, mill-influss qawwi tal-prodotti barranin, imma finalment aħna għandna prodotti ta’ kwalità.”

 Fil-kwantità ma nistgħux nikkompetu, imma fil-kwalità żgur li nistgħu.

 

X'inhu l-futur tal-Bidwi Malti?

Meta tara matul is-snin kif qiegħda tevolvi l-agrikoltura, qegħdin nesiġu aktar affarijiet għax matul iż-żmien qegħdin jidħlu standards u regolamenti oħrajn u l-bidwi Malti għandu piż kbir, imma dan mhux ġej min-naħa tal-gvern imma regolamenti mill-Unjoni Ewropea, imma fil-futur il-bidwi jista' jitejjeb il-kwalità biex ikun jista' jibqa' jikkompeti.

Jiena ngħidilhom lill-bdiewa li jekk nippretendu li nibqgħu għaddejjin bl-istess affarijiet li kellna 30 sena ilu, iċ-ċans hu li l-futur ma tantx se jkun sabiħ però jekk aħna nagħrfu u nsibu n-niċeċ tagħna, insibu l-valur miżjud tal-agrikoltura li tista' tagħti l-ekonomija, hemmekk iva għandna n-niċeċ tagħna fejn nistgħu nimmarkitjaw il-prodotti Maltin.   

Għalhekk aħna qegħdin ninsistu bħala Gvern biex ngħinu lill-bdiewa jkollhom il-marka tal-kwalità fuq il-prodotti lokali tagħhom.

Għax il-vantaġġ li għandek m'intix qiegħed timmarkitja dak il-prodott mal-Maltin biss imma mal-barrani wkoll, ma turist li jiġi Malta u jixtieq iduq il-prodotti lokali. Allura rridu mmorru għal xi ħaġa li tassigura l-kwalità imma għal dik il-kwalità, għal servizz tajjeb, qiegħed iħallas. 

 

Il-konsumatur se jkollu l-kunfidenza li qiegħed jixtri prodott ġenwin? 

Inutli pereżempju nipproduċu kaboċċa f'Malta meta nafu li forsi sħabna t-Taljani jipproduċu kaboċċa li tkun ħafna inqas. Fil-kwantità hawn se jkollna żvantagg.  Però mbagħad għandna prodotti oħrajn li huma tagħna li nistgħu nipproduċu. L-istess aħna għandna bżonn nisfruttaw il-klima Mediterranja. Aħna għandna l-iktar pajjiż fl-Ewropa li għandu l-aktar klima ideali għal ċerti prodotti.   

Pereżempju fil-qasam u s-settur tal-inbid, Malta hija l-ewwel pajjiż li tibda l-vendemja fl-Ewropa: kull sena aħna nibdew il-vendemja f'Lulju; ħaddieħor jibda f'Awwissu. U dan il-fatt il-klima tagħna, ix xemx, is-sħana qiegħda tgħin li l-livell taz-zokkor fil-prodott, fl-għenba li jagħtina prodott ta' ċerta kwalità.

 

X'taħseb dwar dan l-artiklu? Għandek interess fl-agrikultura? Għidilna billi tħalli kumment jew ir-rating hawn taħt u agħfas share.