Il-katina tal-ikel: Majjal ta’ Malta

Il katina tal ikel: Majjal ta Malta

Huwa veru meta jgħidu li kuljum titgħallem xi ħaġa ġdida fil-ħajja għax f’dawn l-aħħar xhur tgħallimt ħafna affarijiet kemm ġodda, kemm tajbin u kemm ukoll inkwetanti dwar l-industrija tal-majjal f’Malta kif ukoll dik barranija li sservi s-suq tal-massa.

Meta żżuru l-ħanut tal-laħam tagħkom staqsu minn fejn ġej il-laħam li tkunu se tixtru.

Tkellimt ma’ ħafna sidien fil-ħwienet tagħhom u qasmu miegħi informazzjoni. Skoprejt li hemm ħwienet tal-laħam li jbigħu majjal Malti biss, dawk li jbigħu lokali u ta’ barra u dawk ukoll li jbigħu ­majjal barrani biss. U smajt ukoll —imma m’għandi ebda provi u ma nafx jekk dawn humiex biss allegazzjonijiet — li hawn ċerti ħwienet li jbigħu l-majjal barrani u jgħidu lill-konsumatur li dak huwa majjal lokali. Dan huwa possibbli?

Ukoll nimmaġina li jekk xi ħadd ibigħli majjal barrani taħt il-pretensjoni li huwa lokali, tiġini kurżità jekk jien nindunax jew le. Intom x’taħsbu? U għaliex taħsbu li forsi qegħdin jagħmlu hekk? Fost l-irziezet li żort ma’ Dr Oliver Frendo, li huwa veterinarju u jaħdem mal-Kooperativa tal-Majjali, kelli l-pjaċir kbir niltaqa’ mal-familja Vella li jsejħulhom “ta’ Negneg” fir-razzett tagħhom fl-Għallis, fejn kieku mort waħdi żgur li ma kontx insibu. Ir-razzett jinsab ħdejn it-Torri tal-Għallis lejn il-Magħ­tab, ’il fuq mill-kappella ta’ Santa Marija int u sejjer lejn it-Telgħa t’Alla u Ommu. Fir-razzett ta’ Negneg laqgħuni Leli, li issa għandu 74 sena, u wliedu George u Marco. F’dawn l-aħħar snin il-ħajja ta’ din il-familja saret ġlieda kontinwa biex ilaħħqu mal-ħajja ta’ kuljum u wkoll biex irabbu u jikkuraw dawn il-ħnieżer li mhux biss għandhom bżonn jieklu imma wkoll għandhom bżonn ta’ ħafna attenzjoni metikoluża u sigħat twal ta’ xogħol.

Il katina tal ikel:  Majjal ta Malta (Ritratt ta' Lea Hogg)

Il katina tal ikel: Majjal ta Malta

Skantajt l-ewwel nett kemm kien hemm indafa fost dawn il-ħnieżer. Il-ġilda tagħhom kienet safja, mingħajr feriti bħalma kont rajt f’dokumentarju barrani dwar l-industrija tal-produzzjoni tal-massa tal-majjal. 

Wara għaxar minuti nsejt ukoll ir-riħa tal-ħnieżer u meta bdejt nosservahom, stajt nara li t-trobbija tagħhom hi kunxjenzjuża kemm jista' jkun fiċ-ċirkostanzi. Il-ġwież li jieklu l-ħnieżer huwa b’togħma speċjali tal-vanilja li l-ħnieżer iħobbu ħafna, u ma rajt ebda evidenza ta’ ħmieġ jew ippurgar għax kollox kien organizzat u dawn l-annimali jingħataw l-akbar kura possibbli ta’ kull tip li għandhom bżonn ħalli l-laħam li nieklu jkun ipproċessat b’mod kunxjenzjuż, mingħajr addittivi jew kuluri artifiċjali u mingħar injezzjonijiet tal-ilma fil-laħam li jkun qiegħed jinbiegħ biex jismen il-laħam u jikber il-qligħ.

U kontu tafu li meta jinjettaw il-majjal, ħafna drabi jużaw ilma bil-melħ? Ħafna minna kemm noqogħdu attenti x’nitfgħu fl-ikel tagħna biex ma nżidux ħafna melħ, u dejjem niftakru f’saħħitna imma fl-is­tess ħin ninsew infittxu aktar informazzjoni dwar l-ingredjenti ewlenin li nużaw. Fir-riċerka li għamilt skoprejt ukoll li f’ċerti pajjiżi barranin, irabbu l-ħnieżer b’dieta bis-supplimenti tal-antibijotiċi għax dawn jipproteġu 'l-annimal mill-infezzjonijiet u l-mard meta l-ħnieżer ikunu f’kundizzjonijiet li mhumiex aċċettabbli. Dawn l-antibijotiċi jidħlu f’darna u jispiċċaw fl-ikel tagħna permezz tal-katina alimentari.

Fil-ġimgħat li ġejjin hawnhekk fuq Littlerock se nwasslulkom aktar tagħrif dwar il-majjal permezz ta' intervisti oħra fl-industrija u flimkien nesploraw il-katina ta' ikel fil-prodotti u prodotti sekondarji tal-majjal Malti. Intom temmnu li għandna nippruvaw nagħtu l-appoġġ lil din l-industrija lokali biex ngħinu mhux biss lil dawn il-bdiewa imma wkoll għall-ġid ta’ pajjiżna? X'taħsbu ?  

X'taħsbu wkoll fuq il-prodott tal-majjal Malti u dak li jiġi importat minn barra?

Għandna neħduha drawwa li nistaqsu dwar is-sors tal-laħam li nixtru?  X'taħsbu? Hu d-dritt tal-konsumatur li jkun jaf  x'tip ta' prodott qiegħed jixtri.  U wkoll hu d-dover tal-bejjiegħ li jipprovdi l-informazzjoni biex il-konsumatur ikun jista' jagħmel għażla infurmata. 

Kellkom xi okkażjoni meta ġiekom dubju dwar is-sors tal-majjal li xtrajtu?  Jekk tbigħu l-majjal x'tirrakkomandawlu lill-konsumatur?

Nistidinkom tiktbuli hawnhekk fuq il-websajt tal-Littlerock  jew b'mod kunfidenzjali fuq leaahogg@gmail.com