Id-dieta Mediterranja u l-użu tal-Istevja

Stevia in Mediterranean diet

Biex insegwu d-dieta Mediterranja, ħloqt riċetti mingħajr l-użu ta' zokkor ipproċessat. Imma għal dawk li għandhom id-dijabete jew jixtiequ jonqsu mill-piż, għandhom bżonn joqogħdu attenti fil-kwantità ta’ zokkor naturali li nżidu fir-riċetti tagħna. Pereżempju, sajjarna flimkien fuq il-programm ħafna kejkijiet u ħlewwiet li mhumiex ħbieb wisq tad-dijabete, il-mard tal-qalb u l-obeżità. Għandna nippruvaw innaqqsu l-kwantità ta’ frott niexef biex nużawh minflok zokkor ipproċessat. Għal dawk li ma jistgħux jikkunsmaw din il-kwantità ta’ zokkor naturali mill-frott niexef, jistgħu wkoll ma jċaħħdux ruħhom billi jużaw l-istevja.

Fil-ġimgħat li ġejjin fuq Kalamita se nagħmlu xi riċetti tradizzjonali ta’ ħelu Malti bl-użu tal-istevja. M’hemm l-ebda ikel li qed jagħmel aktar ħsara għal saħħitna miz-zokkor.

Hawn wisq zokkor kważi f'kulma nieklu u nixorbu u dan jista’ jnaqqas il-funzjoni tat-tirojde u jiżbilanċja l-ormoni fil-ġisem; dan iwassal għal livelli għoljin tal-insulina fil-ġisem.

Dan iż-żmien it-tfal jikkunsmaw iz-zokkor fil-ħelu, il-meraq tal-frott u anke ikel li nixtruh ippreparat lest u ppakkjat. Bħala ġenituri għandna dover immexxu t-tfal billi nderruhom jieklu inqas zokkor u jieħdu dieta bilanċjata li tinkludi varjetà ta’ frott u ħxejjex.

Qabel ma tagħtu l-istevja lit-tfal jew tibdlilhom id-dieta tagħhom, ikkonsultaw lit-tabib tal-familja tagħkom.

L-industrija tal-ħelu għadha ma bdietx tieħu ħafna mill-benefiċċji tal-istevja imma din qiegħda tintuża ġo, pereżempju, iċ-ċikkulata u l-ħelu mhux biss għal dawk li għandhom id-dijabete imma wkoll għal min hu konxju ħafna ta' saħħtu. Hija ta’ benefiċċju wkoll wkoll għas-saħħa ta’ snienna.

Biċċa żgħira tal-werqa tal-istevja hija biżżejjed biex tħallilek togħma ta’ ħlewwa ġo ħalqek għal siegħa jew iktar. Iz-zokkor hu moħbi f’ħafna ikel u ma nkunux nafu li jinsab hemm, pereżempju fir-ross użat fis-Sushi Ġappuniż, fil-kapunata Siċiljana li tixtri lesta, fl-istuffati u curries li tixtri lesti. L-industrja tal-istevja se tkun waħda li tqum il-biljuni.

Il-kelma 'stevja' tirrappreżenta grupp kumpless ta’ sustanzi li jagħtu ħlewwa differenti. Hemm mijiet ta’ varjetajiet tal-pjanta Stevia Bertoni Rebaudiana u kull varjetà għandha ħlewwa ta’ qawwa differenti. Teknologi tal-ikel iridu jifhmu l-kontenut eżatt tal-estrazzjoni qabel ma tibda tintuża fil-ħelu li qed jipproduċu biz-zokkor ħalli t-togħma ma titbiddilx.

X'taħseb dwar dan l-artiklu? Għidilna billi tħalli kumment jew ir-rating hawn taħt u agħfas share.