Riċetta: Traħana bil-qamħ bulgur magħmula d-dar (verżjoni qarsa)

It-traħana hija prodott tal-qamħ li jittiekel fil-Greċja u l-Lvant tal-Mediterran. Hemm diversi modi kif issajjar it-traħana, pereżempju l-verżjoni ħelwa hija magħmula minn ħalib tan-nagħaġ jew tal-mogħoż. Oħra aktar qarsa hija magħmula minn taħlita ta’ ħalib u jogurt, u verżjoni għal żmien ir-Randan bil-ħaxix magħsur. Il-qamħ – bulgur, semolina, jew taħlita ta’ semolina u dqiq – jitħallat mal-likwidu u jinħadem f’għaġina xotta (jekk qed tuża d-dqiq) jew imtektek fuq in-nar sakemm jagħqad. Imbagħad jinfirex fuq biċċa filoxx (netting) fix-xemx biex jinxef. Meta jinxef kompletament jiġi mfarrak f’biċċiet li jistgħu jkunu differenti fid-daqs – minn frak għal biċċiet ikbar (small pellets). F’din ir-riċetta se nnixxfu t-taħlita tat-traħana fil-forn.

Ingredjenti

Għal madwar 570g traħana

 • 3 kikkri qamħ bulgur oħxon
 • 1 kikkra jogurt Grieg
 • 1 kikkra ħalib tal-baqra
 • 1 kikkra ħalib tal-mogħża
 • 1 mgħarfa meraq tal-lumi
 • Melħ u bżar mitħun frisk

 

 1. Poġġi l-ingredjenti kollha f’kazzola fuq nar medju u saħħnu sakemm jaqbad itektek, filwaqt li tħawwad biex tevita li l-bulgur ma jeħilx ma’ qiegħ il-kazzola.
 2. Tektek u kompli ħawwad sakemm it-taħlita tibda tagħqad sew tant li ssir diffiċli biex tħawwadha. Dan il-proċess jieħu madwar 15-20 minuta. Neħħi minn fuq in-nar.
 3. Saħħan il-forn għal temperatura ta’ 120°C. Iksi tilar bil-karta forn u ifrex it-taħlita tal-bulgur fuqha fi ħxuna waħda ta’ madwar 0.6ċm.
 4. Aħmi għal 3-4 sigħat sakemm it-taħlta tixxotta għal kollox u titfarrak. Waqt il-ħami l-kulur tagħha ftit li xejn għandu jinbidel u, jekk tara li t-truf qegħdin jiskuraw, neħħi dik il-parti u kompli aħmi l-kumplament.
 5. Oħroġ it-tilar mill-forn u berred, imbagħad farrak b’idejk. Erfa’ t-taħana fil-vażetti f’post għall-frisk u xott sa sena