Riċetta tradizzjonali: Mqarrun il-forn u timpana

L-imqarrun il-forn huwa ikel tradizzjonali Malti li jikkonsisti minn għaġin biz-zalza fil-forn, magħqud bil-bajd u l-ġobon. Issib ħafna varjazzjonijiet, skont ir-riċetti ta' kull familja, per eżempju hemm min iżid il-brunġiel, il-qargħa bgħali u / jew il-piżelli, u hemm min ukoll idaħħal il-bajd iebes u / jew il-bacon.

Varjazzjoni oħra hi li tagħmel l-istess tħejjija, imma imbagħad tagħlqu fl-għaġina, u din tissejjaħ "timpana". Żgur li doqtuh dan il-platt delizjuż u b'din ir-riċetta tista' tipprova tagħmlu int.

Huwa faċli ħafna li tagħmel l-imqarrun il-forn jew it-timpana, u l-isbaħ ħaġa hi li tista' tiekolhom kemm sħan kif ukoll kesħin, u b'hekk huma ideali ukoll għal xi picnic. Ladarba lesti, iżommu għal jumejn fil-friġġ u tista' wkoll titfagħhom fil-friża.

Jekk tlesti z-zalza minn qabel, il-kumplament tat-tħejjija ma ddumx iktar minn siegħa.

Isservi: 5-6 persuni

Ingredjenti:

Għall-imqarrun il-forn

 • 500g mqarrun Agnesi
 • 400g ikkapuljat imħallat
 • 200g irkotta
 • Nofs brunġiela mqatta'
 • 2 karrotti mqattgħin
 • Basla mqatta' fina
 • 2 sinniet tewm imqattgħin fini
 • 100g piżelli tal-friża
 • 250ml stokk tat-tiġieg
 • Mgħarfa żejt taż-żebbuġa
 • Nofs kuċċarina curry
 • Bott polpa tat-tadam
 • 2 imgħaref kunserva
 • 3 bajdiet imħabbtin
 • 300g ġobon cheddar maħkuk

Għat-timpana

 • 800g għaġina tat-torti

Tħejjija:

 1. Ibda billi tagħmel iz-zalza. Saħħan iż-żejt fuq nar medju u aqli l-basal u t-tewm sakemm il-basal jirtab.
 2. Żid il-brunġiel u l-karrotti u sajjar għal madwar 5 minuti. 
 3. Żid l-ikkapuljat u kompli sajjar sakemm jismar. Ħawwad kultant u żid ftit ilma jekk jibda jeħel.
 4. Żid il-curry u ħawwad ftit, imbgħad żid il-kunserva u ftit bżar u melħ. Żid il-polpa u kompli sajjar.
 5. Żid l-istokk tat-tiġieġ u ħallih jagħli, imbgħad baxxi n-nar u ħallih itektek għal madwar 25 minuta jew sakemm iz-zalza tkun saret ta' konsistenza kemmxejn magħquda; ħawwad kultant.
 6. Żid il-piżelli u sajjar għal madwar 5 minuti oħra.
 7. Neħħi min-nar u ħallih joqgħod.
 8. Saħħan il-forn għal 180 C.
 9. Sajjar l-imqarrun ġo borma bl-ilma bil-melħ għal madwar 8 minuti, ftit inqas mill-ħin indikat fuq il-pakkett, sabiex l-għaġin jibqa al dente. Neħħi l-borma minn fuq in-nar, neħħi l-ilma u kessaħ l-għaġin taħt l-ilma kiesaħ. 
 10. Itfa' l-għaġin ġol-borma u ħallat maz-zalza, l-irkotta, il-bajd u 200g ġobon maħkuk.

Jekk se tagħmel imqarrun il-forn, kompli hekk:

 1. Dellek dixx tal-forn bi ftit żejt jew butir. Itfa' l-għaġin u iksi bil-kumplament tal-ġobon.
 2. Sajjar fil-forn għal madwar 40 minuta jew sakemm l-għaġin ikun aqgħad u sar iqarmeċ fil-wiċċ.
 3. Oħroġ mil-forn u ħallih joqgħod għal madwar 15-il minuta qabel taqleb biex ma jinkisirx.

Jew jekk se tagħmel timpana, kompli hekk:

 1. Iftaħ l-għaġina fuq wiċċ bid-dqiq għal ħxuna ta' madwar 4mm.
 2. Dellek dixx tal-forn bi ftit żejt jew butir. Iksi l-qiegħ u l-ġnub tad-dixx u neħħi l-għaġina żejda.
 3. Itfa' l-għaġin u iksi bil-kumplament tal-ġobon.
 4. Erġa iftaħ l-għaġina li baqa' u għatti l-wiċċ.
 5. Sajjar fil-forn għal madwar 40 minuta sakemm l-għaġina tkun ħmaret.
 6. Oħroġ mil-forn u ħallih joqgħod għal madwar 15-il minuta qabel taqleb biex ma jinkisirx.